Aanmelden bewoners bijeenkomst Tholen

Interessant en bedoeld voor inwoners Gemeente Tholen.

Stichting Huisartsenposten West-Brabant is voornemens de huisartsenpost in Bergen op Zoom samen te voegen met de huisartsenpost in Roosendaal in de nieuwbouw van het Bravis Ziekenhuis op locatie Bulkenaar zodra deze in gebruik wordt genomen. De zorgverlening zal dan vanaf de nieuwe locatie worden voortgezet.

Patiënten ‘volgen’ de eigen huisarts naar de nieuwe huisartsenpost. Dit betekent in grote lijnen dat inwoners van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen, vanaf de ingebruikname van het nieuwe Bravis ziekenhuis op de locatie Bulkenaar aangewezen zijn op de nieuwe huisartsenpost in Roosendaal wanneer ze na 17.00 uur, in het weekend of op feestdagen, met spoed een huisarts nodig hebben. De oude huisartsenpost in Bergen op Zoom wordt dan gesloten.

Verplaatsing van de huisartsenpost in Bergen op Zoom is nodig om de spoedzorg in de toekomst beschikbaar te houden en past in de landelijke trend waarbij huisartsenposten zo veel mogelijk samenwerken met afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Concentratie van spoedzorg is de beste manier om patiënten zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen en zo nodig meteen door te kunnen sturen naar het ziekenhuis. Op deze wijze kan de juiste zorg, op de juiste plaats en op het juiste moment gegeven worden.

Stichting huisartsenposten West-Brabant is zich terdege bewust van de gevolgen die dit heeft voor bewoners van de betrokken gemeenten en organiseert daarom op woensdag 15 juni a.s. een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Tholen. Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden in Sport- En Gemeenschapscentrum Meulvliet, Zoekweg 8, 4691 HT Tholen en begint om 19.00 uur.